"Designed by vectorpocket / Freepik"

Již tradičně pro Vás připravujeme Noc s Andersenem. Tentokrát na téma Egyptská noc.

Budeme si s dětmi povídat o Egyptě (kde vlastně leží, jakým jazykem tam lidé mluví, ukážeme si mapu). Samozřejmě dojde i na pyramidy a jiné dávné stavby patřící k 7 divům světa. A bude toho více. Inspirací nám bude kniha od Eduarda Petišky – "Příběhy, na které svítilo slunce".

 

  • Termín:

  • Čas:

  • Adresa: 

  • Cena:

Děti, přijďte v převleku!

40,– Fr.

20,– Fr.

65,– Fr.

85,– Fr.

22.–23.3.2019

19:00 – 10:45

1 nocležník

1 dítě bez přenocování

2 sourozenci

3 sourozenci

Centrum Čechů a Slováků Curych, Binzmühlestrassse 81, Zürich, 8050