top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIva Salamon

3. číslo Newsletteru

Aktualizováno: 20. 11. 2018

Pravidelný zpravodaj o dění v Českých školách bez hranic.


 

Editorial předsedkyně spolku ČŠBH, Lucie Slavíkové-Boucher

Autor: Thea Boucher


Milí čtenáři, vážení přátelé a příznivci Českých škol bez hranic. Ráda bych Vám jménem spolku popřála nový rok plný radosti, klidu a inspirativních podnětů. K nim by mohla patřit například i konference, kterou budeme pořádat v září 2016 v Praze. Téma „Diaspora jako partner mateřského státu“ volně navazuje na téma konference, které proběhla v minulém létě. Pozitivní ohlasy jejích účastníků nás motivovaly k další práci a tak vznikl nápad konference druhé, která by debatu na dané téma zase posunula dál. Konference se uskuteční opět ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro Čechy žijící v zahraničí - o práci této komise se dočtete v příspěvku jejího předsedy Tomáše Grulicha na straně 11; a bude realizována za podpory Ministerstva zahraničních věcí. Všechny potřebné informace o jejím průběhu a způsobu přihlášek, ať už jako účastník nebo přednášející, naleznete v  následujících měsících na našich webových stránkách. Budeme se těšit na setkání s Vámi nejen v Praze, ale i kdekoliv jinde v průběhu celého roku.


 

ČŠBH nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v  zahraničních školách. Vyučují podle vlastního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Sledujte České školy bez hranic nově i na Facebooku!

 

V tomto vydání:

  • Češké školy bez hranic si připomínají 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

  • 700. výročí narození Karla IV.

  • ČŠBH Londýn vystavuje v islingtonském muzeu.

  • ČŠBH Paříž pořádá překladatelskou soutěž.

  • ČŠBH Ženeva spolupracuje se Stálou misí při OSN.

 

Pokračování newsletteru zde.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page