top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraIva Salamon

4. číslo Newsletteru

Aktualizováno: 20. 11. 2018

Pravidelný zpravodaj o dění v Českých školách bez hranic.


 

Editorial předsedkyně spolku ČŠBH, Lucie Slavíkové-Boucher

Autor: Thea Boucher


Milí čtenáři, vážení přátelé a příznivci Českých škol bez hranic.

Další školní rok je za námi, v historii Českých škol bez hranic velice významný. Poprvé

po roce 1989 vychovala zahraniční česká škola absolventy 9. třídy. O tom, jak se tito

mladí, v zahraničí vyrostlí, lidé dívají na svoje dvojí vzdělání, se dočtete na straně 9.

Žáci v zahraničí „stárnou“. Počet výukových míst, které se připojují k Českým školám

bez hranic, trvale roste; síť zahraničních českých škol se tak rozšiřuje, obohacuje

o další zkušenosti a stává se rozmanitější. Základem nicméně zůstává skutečnost, že

výukový program Českých škol bez hranic umožňuje kdekoliv na světě předat dětem

obsah předmětů český jazyk-literatura a dějepis-zeměpis českých zemí v rozsahu,

v kterém se těmto předmětům věnují žáci ZŠ v České republice. Vypracovaná

metodika výuky od raného předškolního věku a přístupu k vícejazyčným žákům,

práce s rodiči, vzdělávání učitelů – to vše je k dispozici prostřednictvím spolku Česká

škola bez hranic těm, kdo se rozhodnou vzít na svá bedra břímě vybudování české

školy – vzdělávacího centra v zahraničí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.


 

ČŠBH nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Vyučují podle vlastního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Sledujte České školy bez hranic i na Facebooku!

 

V tomto vydání:

  • Noci s Andersenem se účastnily také ČŠBH.

  • V ČŠBH si připomínáme výročí narození Karla IV.

  • Vrcholí přípravy letního tábora Sluňákov

  • Stejně tak jsou v plném proudu přípravy na nový školní rok 2016/2017.

  • Londýn připravuje učebnice bez HRAnice.

 

Pokračování newsletteru zde.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page