top of page
Vyhledat
 • Obrázek autoraIva Salamon

5. číslo Newsletteru

Aktualizováno: 20. 11. 2018

Pravidelný zpravodaj o dění v Českých školách bez hranic.


 

Editorial předsedkyně spolku ČŠBH, Lucie Slavíkové-Boucher

Autor: Thea Boucher

Milí čtenáři, vážení přátelé a příznivci Českých škol bez hranic, začal školní rok; do lavic Českých škol bez hranic zasedlo bezmála 700 žáků, všichni připraveni věnovat svůj většinou víkendový odpočinkový čas právě výuce češtiny a české historie. A během roku pak i řadě doplňkových akcí: v několika školách se chystá divadelní představení, úplně všude Noc s Andersenem, v Ženevě prosincový Průvod s lampiony, ve Frankfurtu kurz 1. pomoci, v Drážďanech Detektivní výtvarná dílna s Petrem Morkesem, v Paříži Slavnost čtení a překladatelská soutěž. Ve spolku ČŠBH jsme se v poslední době věnovali přípravě dvou mezinárodních konferencí. Tradiční, letos již 8. ročník, Mezinárodní konference Českých škol bez hranic a spolupracujících škol proběhl v rámci Týdne češtiny ve světě v srpnu v Praze. Ve dnech 19. a 20. září spolek uspořádal, jako odborný partner ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí a Akademií věd České republiky, mezinárodní konferenci „Diaspora jako partner mateřského státu“. Inspirativní a dalo by se říci vůbec první debata v tomto rozsahu přinesla řadu odpovědí a otevřela mnoho témat, na kterých bude třeba dále pracovat. Jednoznačně mimo jiné ukázala, že vytvoření pracoviště s mezirezortní kompetencí, které bude mít na starosti všechny otázky spojené s Čechy žijícími v zahraničí, je naprostou nezbytností. Spolek Česká škola bez hranic u příležitosti této konference realizoval dotazníkový průzkum na téma „Češi v zahraničí – jejich vztah k mateřskému státu“. Podrobněji na toto téma na straně tři. Konference zároveň ukázala, že jedinou dlouhodobě fungující celosvětovou sítí zahraničních Čechů je právě síť českých škol. Vzdělání je základ mobility, vzdělání v češtině – dětí, které vyrůstají v zahraničí – je základní podmínkou pro návrat do České republiky, ať už jejich rodičů nebo později jich samých. Čeká nás tedy hodně práce. Přeji všem přínosný školní rok. Podívejte se, kdo jsou naši žáci a jakými jazyky mluví zde.


 

Diaspora jako partner mateřského státu“:

videozáznamy jednotlivých příspěvků budou postupně zveřejňovány na webových stránkách spolku:

www.csbh.cz

Nepřehlédněte dvě zajímavá videa!

 

Týden češtiny ve světě 1.–5. 8. 2016

 • Nabídli jsme 6 metodických kurzů v průběhu 5 dnů.

 • Celkem se zúčastnilo 60 učitelů a zájemců o výuku češtiny pro děti v zahraničí z 12 zemí.

 • Příspěvky hlavního konferenčního dne naleznete zde.

 • Týden češtiny ve světě v roce 2017: 31. 7. – 4. 8. 2017

 

Výsledky dotazníkového průzkumu „Češi v zahraničí – jejich vztah k mateřskému státu“.

 • 700 odpovědí, osoby ve věku 27–50 let, 68 % vysokoškolsky vzdělaných.

 • Téměř polovina respondentů žije v zahraničí déle než 10 let, většina odešla po roce 1989. 2/3 žijí ve smíšeném manželství.

 • Více než polovina dotázaných má pocit, že se jich události v České republice týkají, a aktivně sledují politické i kulturní dění.

 • Téměř 400 respondentů odpovědělo, že se o ně český stát dostatečně nezajímá, nebere zřetel na jejich potřeby a nevnímá je jako občany ČR.

 • 92 % dotázaných se cítí být Čechy a mají vztah ke svým českým předkům.

 • 2/3 respondentů uvedly, že udržují ČJ u svých dětí nebo vnoučat, 1/3 pak i v písemné podobě.

 • Detailní analýzu najdete zde.

 

Pokračování newsletteru zde.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page