Celodenní mateřská Škola ČŠBH Curych

ČŠBH Curych Vám nově nabízí každou středu celodenní českou mateřskou školu pro děti ve věku 2 – 6 let mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Výuka probíha v Centru Čechů a Slováků Curych.

Naše zásady

 • na prvním místě je pro nás celková tělesná a psychická pohoda dětí

 • vycházíme vstříc individuálním přáním rodičů / přizpůsobení pracovní doby

 • vytváříme bezpečné a stále se obměňující podnětné prostředí, díky kterému děti zažívají radost ze zkoumání a objevování; svoboda ve výběru pomůcek a činností, které děti zrovna nejvíce baví a umožňuje naplnit jejich potřeby

 • posilujeme sociální vývoj dětí ve skupině

 • děti všestranně rozvíjíme

 • věkově smíšená skupina, kdy se mladší děti pozorováním učí od starších a starší jsou pro mladší pomocníky a vzory; starší děti zároveň vnímají, co vše již samy dokáží a uvědomují si tak svoji hodnotu

 • přátelská a respektující atmosféra

 • přirozený způsob vstřebávání českého jazyka

 • zdravá a vyvážená strava (svačina, oběd, svačina)

 • zvýhodněné školkovné za celodenní docházku

Nabídka výukových bloků

 • Celodenní blok (8:00 – 18:00)

 • Dopolední blok 1 (8:00 – 12:00)

 • Dopolední blok 2 (8:00 – 12:30)

 • Odpolední blok 1 (11:45 – 18:00)

 • Odpolední blok 2 (12:30 – 18:00)

 • Hezky česky (14:20 – 17:50)

 • Hezky česky (14:40 – 17:15)

 • Hezky česky (15:00 – 17:00)

Pedagogický tým

 • 8:00 – 13:00 Simona Hercogová / Jana Brenčičová

 • 13:00 – 18:00 Jolana Stutz

 • 15:00 – 17:00 Jolana Stutz + Ivona Hein

 • Zastupující paní učitelka Jana Vaňková

Denní program

 • 8:00 – 8:45 příchod dětí, volná hra + individuální práce s dětmi​

 • 8:45 – 9:20 pohybová chvilka, výtvarné činnosti, zpěv, tanec, říkanky​

 • 8:20 – 9:30 hygiena​

 • 9:30 – 10:00 svačina​

 • 10:00 – 10:30 společný kruh, hravě poznáváme svět​

 • 10:30 – 11:30 pobyt venku​

 • 11:45 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek​

 • 12:30 – 14:15 spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a dětmi staršími​

 • 14:15 – 14:20 hygiena​

 • 14:20 – 15:00 spontánní hravé činnosti, příchod dětí  kurzu Hezky česky

 • 15:00 – 17:00 program dle tematického plánu kurzu Hezky česky jako doposud

 • 17:00 – 18:00 spontánní hravé činnosti, rozcházení dětí

Jelikož vycházíme z individuálního tempa dětí, uvedené časy jsou přibližné.

Jaké činnosti ve školce nabízíme

​Děti potřebují mít nabídku rozmanitých činností, ze kterých si samy vyberou. Zejména mladší děti neudrží  pozornost dlouhý časový úsek, proto u nás najdete tyto aktivity zařazené v krátkých blocích v běžném denním programu:

 • výtvarné činnosti

 • pohybové aktivity

 • zpěv

 • tanec

 • dramatická výchova (základy divadelní improvizace)

 • základy němčiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovíčka - barvy, zvířata apod.)

 • péče o rostliny na venkovní zahrádce- zálivka, pletí, okopávání

 • základní polytechnické dovednosti - zatloukání hřebíků apod.