Celodenní mateřská Škola ČŠBH Curych

ČŠBH Curych Vám nově nabízí každou středu a úterý celodenní českou mateřskou školu pro děti ve věku 2 – 6 let od 9:00 do 16:30 hodin. Výuka probíha v Centru Čechů a Slováků Curych.

Naše zásady

 • na prvním místě je pro nás celková tělesná a psychická pohoda dětí

 • vycházíme vstříc individuálním přáním rodičů / přizpůsobení pracovní doby

 • vytváříme bezpečné a stále se obměňující podnětné prostředí, díky kterému děti zažívají radost ze zkoumání a objevování; svoboda ve výběru pomůcek a činností, které děti zrovna nejvíce baví a umožňuje naplnit jejich potřeby

 • posilujeme sociální vývoj dětí ve skupině

 • děti všestranně rozvíjíme

 • věkově smíšená skupina, kdy se mladší děti pozorováním učí od starších a starší jsou pro mladší pomocníky a vzory; starší děti zároveň vnímají, co vše již samy dokáží a uvědomují si tak svoji hodnotu

 • přátelská a respektující atmosféra

 • přirozený způsob vstřebávání českého jazyka

 • zdravá a vyvážená strava (svačina, oběd, svačina)

Jaké činnosti ve školce nabízíme

Děti potřebují mít nabídku rozmanitých činností, ze kterých si samy vyberou. Zejména mladší děti neudrží  pozornost dlouhý časový úsek, proto u nás najdete tyto aktivity zařazené v krátkých blocích v běžném denním programu:

 • výtvarné činnosti

 • pohybové aktivity

 • zpěv

 • tanec

 • dramatická výchova (základy divadelní improvizace)

 • základy němčiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovíčka - barvy, zvířata apod.)

 • péče o rostliny na venkovní zahrádce- zálivka, pletí, okopávání

 • základní polytechnické dovednosti - zatloukání hřebíků apod.

Denní program

 •   8:55 –   9:00   příchod dětí, přivítání

 •   9:00 –   9:40   volná hra nebo nabídka tvořivého koutku

 •   9:40 – 10:00   společný kruh, hravě poznáváme svět 

 • 10:00 – 10:30   hygiena, svačina, úklid

 • 10:30 –  10:45   pohádka nebo zpěv, tanec, říkanky

 • 10:45  – 11:25   pobyt venku nebo volná hra

 • 11:25 –  11:30    rozloučení a odchod domů

 • 11:30 – 12:30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek

 • 12:30 – 14:15 spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a dětmi staršími

 • 14:15 – 14:20 hygiena

 • 14:20 – 15:00 spontánní hravé činnosti, svačina

 • 15:00 – 15:30  společný kruh, hravě poznáváme svět 

 • 15:30 – 16:30 spontánní hravé činnosti, rozcházení dětí

 

Jelikož vycházíme z individuálního tempa dětí, uvedené časy jsou přibližné.

Nabídka výukových bloků

 • Celodenní blok (9:00 – 16:30)

 • Dopolední blok 1 (9:00 – 11:30)

 • Dopolední blok 2 (9:00 – 12:30)

 • Odpolední blok 1 (11:30 – 16:30)

 • Odpolední blok 2 (14:00 – 16:30)

Pedagogický tým

 •  Blanka Faes

 • Jarka Šarníková