top of page
Děti na hříšti

ČŠBH Curych v datech

 • Středa 29. září 2008 – založení skupinky  „HEZKY ČESKY”, 4 děti.

 • Leden 2009 – vzniká ČŠBH Curych, do školy tento rok nastupuje 20 žáků.

 • 2010 – Sokolská župa Švýcarská zaštiťuje ČŠBH Curych, žáci školy poprvé vystupují veřejně a zpívají několik lidových písní při sázení národního stromu – lípy, na Lindenhofu v Curychu, ČŠBH Curych má v tomto roce 25 žáků.

 • 2011 – Ministerstvo zahraničních věcí podporuje finančně činnost ČŠBH Curych, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje věcný dar, v tomto roce ČŠBH Curych uspořádala pro děti dětský karneval, písničkový les a rodiče organizují 3-denní výlet v Glarusu, minitheatre – Rusalka. ČŠBH Curych v tomto roce navštěvuje 38 žáků.

 • 2012 – ČŠBH Curych je pod záštitou Sokolské župy Švýcarské uznána Ředitelstvím kantonu Curych jako škola HSK – vyučující rodný jazyk a kulturu , známka z českého jazyka je zapisována žákům na švýcarské vysvědčení. Do ČŠBH Curych chodí v tomto roce 43 žáků.

 • 2013 – navazujeme kontakt s Českým klubem Zürich – spolupráce; vzniká "Rámcový učební plán rodného jazyka a kultury" (HSK – kurzy), překlad učiteli ČŠBH Curych: J.Konšelová, P. Koucká, Jana Vaňková; zábavný program s klaunem Payasem  Nunym. Školu navštěvuje 45 žáků.

 • 2014 – Zpěvák Petr Bende zpívá společně s žáky ČŠBH Curych v Augustinském kostele v centru Curychu,  výstava „Život a doba spisovatele Karla Čapka”. Do školy tento rok nastoupilo 56 žáků.

 • 2015 – Sokolská župa Švýcarská předává zastřešení HSK kurzů Českému klubu Zürich, Liduščino divadlo; Noc s Andersenem zaměřena na dílo Boženy Němcové; starší žáci navštívili výstavu „Pohledy ze staré a nové Prahy“ v Galerii Krause; vzpomínková akce k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici, žáci ČŠBH Curych zahráli v dobových kostýmech epizodu ze života Mitra Jana Husa. ČŠBH Curych má v tomto roce 60 žáků.

 • 2016 – projektové vyučování:  700 let Otce vlasti Karla IV.;  projekt Bubnování pro Bubny. Bubnovali jsme proti pasivitě, lhostejnosti a bezpráví.

 • 2017 – Noc s Andersenem: napínavá noc se Čtyřlístkem, hudební show Míši Růžičkové, loutkové divadlo Kašpárek: Dušička z vodníkova hrníčka + zatančil a zazpíval Folklor 75. Do ČŠBH Curych je zapsáno 54 žáků.

 • 2017–2018 – celý školní rok nás provázelo čtení, pilotní projekt na podporu čtenářství, který vyhlásilo Ředitelství kantonu Curych

 

 • 2018 – příběhy z 21. 8. 1968 ožívají: projekt pro starší žáky/-ně: "Babičko, dědečku vyprávěj, co se tenkrát 21. 8. 1968 stalo?" Nezávislé divadlo nám zahrálo pohádku "Nezbedná pohádka o Koblížkovi". Koná se koncert českého písničkáře a kytaristy Jana Řepky. V březnu jsme již tradičně pořádali Noc s Andersenem na téma: České Velikonoce, na kterou navazoval rodiči organizovaný Velikonoční workshop. ČŠBH Curych navštevuje 50 žáků.

 • 1. září 2018  se ČŠBH Curych zařadila mezi školy, které mohou svým žákům v pololetí a na konci školního roku vydávat osvědčení, které je ve školách v ČR uznáváno jako vysvědčení.

 • Leden 2019 – škola se nově stěhuje do prostor Centra Čechů a Slováků Curych. Česká škola bez hranic tak získává unikátní možnost mít školu i školku v jedné budově, prostor pro ukládání výukových materiálů a výtvory žáků již mohou zdobit zdi tříd.
   

 • Květen 2023 - ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy proběhla ve škole kontrola a na jejím základě byla prodloužena smlouva, která umožňuje naší škole vydávat české vysvědčení. Tato platí na 5 let, tedy do 1. 8. 2028.

bottom of page