top of page

mateřská Škola Tobogan – ČŠBH Curych

Nabídka výukových bloků

Úterý

 • Celodenní blok 1 | čas   8.30–16.00 | cena / setkání 87 CHF

 • Celodenní blok 2 | čas   9.00–16.00 | cena / setkání 81 CHF

 • Dopolední blok 1 | čas   9.00–11.30 | cena / setkání 29 CHF

 • Dopolední blok 2 | čas   9.00–13.00 | cena / setkání 46 CHF

 • Odpolední blok    | čas 13.30–16.00 | cena / setkání 29 CHF

 

Pátek

 • Dopolední blok 1 | čas 9.00–11.30 | cena / setkání 29,00CHF

 • Dopolední blok 2 | čas 9.00–13.00 | cena / setkání 46,00CHF

 • Dopolední blok 3 | čas 9.00–14.00 | cena / setkání 58,00CHF

Pedagogický tým

 • MgrKateřina Kapsa

 • Mgr. Elena Berová

Naše zásady

 • na prvním místě je pro nás celková tělesná a psychická pohoda dětí

 • vycházíme vstříc individuálním přáním rodičů/ přizpůsobení pracovní doby

 • vytváříme bezpečné a stále se obměňující podnětné prostředí, díky kterému děti zažívají radost ze zkoumání a objevování; svoboda ve výběru pomůcek a činností, které děti zrovna nejvíce baví a umožňuje naplnit jejich potřeby

 • posilujeme sociální vývoj dětí ve skupině

 • děti všestranně rozvíjíme

 • věkově smíšená skupina, kdy se mladší děti pozorováním učí od starších a starší jsou pro mladší pomocníky a vzory; starší děti zároveň vnímají, co vše již samy dokáží a uvědomují si tak svoji hodnotu

 • přátelská a respektující atmosféra

 • přirozený způsob vstřebávání českého jazyka

 • zdravá a vyvážená strava (svačina, oběd, svačina)

Denní program

 • 8.30–9.00     příchod dětí, přivítání

 • 9.00–9.40     volná hra nebo nabídka tvořivého koutku

 • 9.40–10.00    společný kruh, hravě poznáváme svět 

 • 10.00–10.30   hygiena, svačina, úklid

 • 10.30–10.45   pohádka nebo zpěv, tanec, říkanky

 • 10.45–11.25    pobyt venku nebo volná hra

 • 11.25–11.30      rozloučení a odchod domů

 • 11.30–12.30     hygiena, oběd, příprava na odpočinek

 • 12.30–14.15     spánek nebo odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a dětmi staršími

 • 14.15–14.20    hygiena

 • 14.20–15.00   spontánní hravé činnosti, svačina

 • 15.00–15.30   společný kruh, hravě poznáváme svět 

 • 15.30–16.00   spontánní hravé činnosti, rozcházení dětí

 

Jelikož vycházíme z individuálního tempa dětí, uvedené časy jsou přibližné.

Jaké činnosti ve školce nabízíme

Děti potřebují mít nabídku rozmanitých činností, ze kterých si samy vyberou. Zejména mladší děti neudrží pozornost dlouhý časový úsek, proto u nás najdete tyto aktivity zařazené v krátkých blocích v běžném denním programu:

 • výtvarné činnosti

 • pohybové aktivity

 • zpěv

 • tanec

 • dramatická výchova (základy divadelní improvizace)

 • základy němčiny (jednoduché říkanky a písničky, základní slovíčka – barvy, zvířata apod.)

 • péče o rostliny na venkovní zahrádce – zálivka, pletí, okopávání

 • základní polytechnické dovednosti – zatloukání hřebíků apod.

bottom of page