top of page

Mateřská škola Hezky česky–ČŠBH Curych

  • pro děti od 3 do 6 let

  • každou středu (dlouhá: 14.25–17.50, krátká: 15.00–17.00)

  • cena: dlouhá varianta 550 CHF/semestr, krátká varianta 430 CHF/semestr, přihlašovací poplatek 30 CHF

  • vyučující: Bc. Jolana Stutz a Mgr. Ivone Hein

  • skupinka HEZKY ČESKY, která se setkává v prostorách Centra Čechů a Slováků Curych, je zaměřena na témata, která jsou pro děti zajímavá a dokážou v nich vzbudit nadšení. Výuka probíhá hravou formou se zapojením všech smyslů a prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných her. Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby. Přihlášku naleznete v sekci Užitečné.

Termíny a témata na druhé pololetí školního roku 2022/2023

Masopust

1. 2. 2023

Roční období

22. 3. 2023

Maminka má svátek.

10. 5. 2023

Už umím počítat.

14. 6. 2023

Svátek zamilovaných

8. 2. 2023

Můj dům

29. 3. 2023

Čím budu, až budu velký?

17. 5. 2023

Léto je tu!

21. 6. 2023

Indiáni

1. 3. 2023

Hody, hody doprovody

5. 4. 2023

Kdo si hraje, nezlobí. 

24. 5. 2023

Umím si sám zabalit kufr. 

28. 6. 2023

Jaro se probouzí.

8. 3. 2023

Jak jezdím do školky?

12. 4. 2023

Den dětí

31. 5. 2023

-

-

Na návštěvě u sedláka

15. 3. 2023

Co vím o České republice?

19. 4. 2023

Já jsem malý sportovec.

7. 6. 2023

bottom of page