top of page
IMG_5241.JPG

Základní informace

ČŠBH Curych podepsala 31. srpna 2018 s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy smlouvu o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní docházky. V květnu 2023 proběhla ze strany Ministerstva kontrola a na jejím základě byla tato smlouva prodloužena do 1. 8. 2028.

 

Česká škola bez hranic Curych umožňuje svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za každé období školního roku osvědčení. Po předložení osvědčení společně s hodnocením ze školy v zahraničí, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR české vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR podobně, jako kdyby konal zkoušky.

bottom of page