Hezky česky

  • Pro děti od 2 do 6 let

  • každou středu

  • skupinka HEZKY ČESKY, která se setkává v prostorách Centra Čechů a Slováků Curych,  je zaměřena na témata, která jsou pro děti zajímavá a dokážou v nich vzbudit nadšení. Výuka probíhá hravou formou se zapojením všech smyslů a prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných her. Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby. Přihlášku naleznete v sekci Užitečné.

Termíny a témata na první pololetí školního roku 2021/2022

Karneval

2.2.2022

Jaro, kde jsi?

23.3.2022

V lese a
ve městě

11.5.2022

Kolo, koloběžka

15.6.2022

Svátek lásky
Valentýn

9.2.2022

Řekni mi básničku o sluníčku

30.3.2022

Čím budu. až budu veliký

18.5.2022

Léto

22.6.2022

Jak bylo na horách

2.3.2022

Náš svět

6.4.2022

Počítáme do deseti

25.5.2022

Už se těším do školy

29.6.2022

Lidské tělo
a zdraví

9.3.2022

Velikonoce

13.4.2022

Den dětí

1.6.2022

Co si vezmu na prázdniny?

6.7.2022

Zvířátka ze ZOO a ze statku

16.3.2022

Moje milá maminka

4.5.2022

Požárníci

8.6.2022