Hezky česky

  • Pro děti od 2 do 6 let

  • každou středu

  • skupinka HEZKY ČESKY, která se setkává v prostorách Centra Čechů a Slováků Curych,  je zaměřena na témata, která jsou pro děti zajímavá a dokážou v nich vzbudit nadšení. Výuka probíhá hravou formou se zapojením všech smyslů a prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných her. Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby. Přihlášku naleznete v sekci Užitečné.

Termíny a témata na první pololetí školního roku 2020/2021

Vítej ve školce

26.8.2020

Kdepak spí zvířátka?

30.9.2020

Co si dnes obleču?

18.11.2020

Nový rok 2021 je tu

6.1.2021

Drak Koronus

2.9.2020

Zazpívej si

s námi

21.10.2020

Diskotéka

25.11.2020

Brusle nebo lyže?

13.1.2021

Ahoj léto,

na viděnou

za rok

9.9.2020

První pomoc

28.10.2020

Kam se poděl Mikuláš?

2.12.2020

Pohádkové postavy

20.1.2021

Z pohádky

do pohádky

16.9.2020

Listopad je tu

4.11.2020

​České vánoční zvyky

9.12.2020

Jdeme do kina

27.1.2021

Barevný čas

podzim

23.9.2020

Podzimní tvoření

11.11.2020

Výroba dárečku

16.12.2020