Hezky česky

  • Pro děti od 2 do 6 let

  • každou středu

  • skupinka HEZKY ČESKY, která se setkává v prostorách Centra Čechů a Slováků Curych,  je zaměřena na témata, která jsou pro děti zajímavá a dokážou v nich vzbudit nadšení. Výuka probíhá hravou formou se zapojením všech smyslů a prostřednictvím pohybových, hudebních a výtvarných her. Důraz je kladen na správnou výslovnost a obohacování slovní zásoby. Přihlášku naleznete v sekci Užitečné.

Termíny a témata na první pololetí školního roku 2020/2021

Tady jsem doma

3.2.2021

U potoka roste kvítí

24.3.2021

Moje maminka

12.5.2021

Povídej, povídej pohádku

16.6.2021

Láska je láska

10.2.2021

Velikonoce

31.3.2021

Malý kouzelník

19.5.2021

S čím si rád hraješ

23.6.2021

Pojedeme na hory?

3.3.2021

Máme rádi zvířátka

7.4.2021

Tvořivá dílna

26.5.2021

Co už všechno umím

30.6.2021

Moje tělo

10.3.2021

Indiáni jedou

14.4.2021

Co dělá tatínek?

2.6.2021

Prázdniny jsou tady

7.7.2021

Jaro je tady

17.3.2021

Planeta Země

21.4.2021

​Čím jezdíme do školky?

9.6.2021