top of page

Koncept proti šíření COVID-19

Vážení rodiče, vážení přátelé a děti,

 

i po letních prázdninách ovlivňuje COVID-19 chod naší školy.

Prosím, abyste věnovali pozornost těmto pravidlům České školy bez hranic Curych:

 • po příchodu do školy si umyjte ruce

 • nepodávejte  si ruce

 • kýchejte nebo kašlete do kapesníku nebo do ohybu paže

 • děti od 10 let a dospělí vstupují do prostor školy pouze s rouškou

 • učitelé vyučují s rouškou

 • mezi dospělými i dětmi  udržujte vzdálenost 1,5 m.  (Výjimka: členové rodiny)

Dodržujte hygienické a distanční předpisy pro celou oblast školy. 

Naše škola zpracovala na pokyn Ředitelství školství kantonu Curych koncept proti šíření nemoci COVID-19.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Vstup do MŠ pouze dolním vchodem přes zahradu.

 2. Doprovázející osoba se v prostorách školky pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Doprovod může využít dolní prostor pro rodiče, ale dbá na zachování odstupu 1,5 m. Děti, které jsou v MŠ poprvé, může rodič doprovodit do MŠ a zůstat v tzv. zóně pro rodiče. 

 3. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé děcko s paní učitelkou důkladně (20 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

 4. Paní učitelky Jolanka a Ivonka organizují aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část odpoledne strávit venku v areálu MŠ - ČŠBH Curych. Prosím rodiče, aby přizpůsobili oblečení venkovnímu pobytu a počasí. Přibalte, prosím, dětem podepsané náhradní oblečení.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ČŠBH Curych

 

 1. Vstup do budovy školy pouze horním vchodem je umožněn žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Výjimku tvoří rodiče žáků 1. třídy, kteří mohou prvňáčka doprovodit do třídy a strávit čas v ateliéru školy.

 2. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý žák a žákyně důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

 3. Nemocné, nachlazené a děti v karanténě nesmí chodit do školy.

 4. Paní třídní učitelky mohou dle svého uvážení organizovat výuku na zahradě nebo mimo areál školy.

 5. Příchod žáků, výukové bloky a přestávky jsou upraveny, tak, aby nedocházelo ke kumulaci dětí. 

    

 

Mnohokrát předem děkujeme za Vaši spolupráci a dodržování výše zmíněných bodů.

bottom of page